Descendants of Daniel Rood

Ek wil net almal bedank vir die hulp en inligting wat hulle verskaf het om die webpage so ver te kry. As jy enige inligting het sal ek dit waardeur as jy dit vir my kan mail by die adres onder aan die bladsy Die foto van die huis is die oorsplonilke huis waar Pieter Hendrik Rood en Josina Susara Rood neeRossouw gewoon het voor die Engelse die gebomdadeur het.


Table of Contents